Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľov

Od 3. mája do 28. mája sa upravuje aj režim vstupu pre hostí či zamestnancov - AKTUALIZOVANÉ.

Platné opatrenia podľa okresu nájdete v COVID Automate.

Hostia, návštevníci.

Od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Zákaz sa nevzťahuje na tieto osoby:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobu zaočkovanú:
  • 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby nad 65 rokov veku,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, pričom je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť.

Zamestnanci

Od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 platia pre vstup do priestorov zamestnávateľa tieto pravidlá:

Okresy v III. a IV. stupni varovania:

 • negatívny výsledok RT-PCR testu alebo AG testu nie starším ako 7 dní,

Okresy v II. stupni varovania:

 • negatívny výsledok RT- PCR testu alebo AG testu nie starší ako 14 dní,

Okresy v I. stupni varovania:

 • negatívny výsledok RT- PCR testu alebo AG testu nie starší ako 21 dní,

Okrem toho platia výnimky pre všetky okresy bez ohľadu na ich zaradenie do stupňa varovania pre tieto osoby:

 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobu zaočkovanú:
  • 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Vyhláška ÚVZ SR č. 200

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...