Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odklady splátok odvodov možno, príspevok na dovolenku zrejme nie

V odpovedi na náš list adresovaný ministrovi práce sme sa dozvedeli len čiastočné odpovede k navrhovaným témam.

Začiatkom marca sme požiadali ministra práce o prerokovanie návrhu na predlženie odkladu splátok odvodov a návrhu na kompenzáciu dovolenkového nároku, ktorý vznikol zamestnancovi za obdobie, počas ktorého bol na prekážke z dôvodu prijatých opatrení.

Z odpovede doručenej pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli iba to, že predlženie lehoty odkladu splátok ministerstvo zvažuje ako jednu z alternatív.

K návrhu na refundáciu dovolenkového nároku sme sa bohužiaľ nedozvedeli viac informácií iba to, pri ktorej forme pomoci a za akých podmienok je možné vykázať dovolenku zamestnanca.

Z odpovede uvádzame časť, ktorá spresňuje pri ktorej forme pomoci a za akých podmienok môže dôjsť k preplateniu časti dovolenky zamestnanca:

V rámci opatrenia č. 3B projektu sa za oprávnený výdavok považuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že v prípade opatrenia 3B je možné príspevkom refundovať mzdové náklady za čas dovolenky, avšak pri splnení podmienky ustanovenej v Oznámení o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, že zamestnanec nečerpal dovolenku väčšinu mesiaca- „Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50% jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku“.

Celé znenie odpovede MPSVaR SR na stiahnutie - TU.

List ministrovi Krajniakovi na stiahnutie - TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...