Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nový COVID automat

AHRS predkladala návrhy a pripomienky k včasnejšiemu a zároveň bezpečnejšiemu otváraniu prevádzok.

Napriek viacerým snahám o odbornú diskusiu, odôvodneným požiadavkám, vláda SR schválila nový COVID automat.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu COVID autmatu budú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Podľa novej verzie COVID automatu, sa budú v uplatňovať vo fázach ostražitosti uplatňovať regionálne opatrenia vydané príslušným RÚVZ.

Zmeny sa týkajú aj testovania, ktoré sa bude vykonávať formou skríningu. Nový COVID automat zároveň určuje výnimky z testovania a to pre osoby:

  • očkované -14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou,
  • 4 týždne po 1.dávke očkovania vektorovou vakcínou,
  • 14 dní po 1.dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou) ak prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní,
  • s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
  • deti do ukončenia 1.stupňa základnej školy.

V nasledujúcich dňoch prisľúbilo Ministerstvo zdravotníctva SR ďalšiu diskusiu k úprave niektorých obmedzení, ktoré bude viesť aj sa našim rezortným ministerstvom a bude sa týkať aj služieb cestovného ruchu.

COVID automat na stiahnutie - TU.

COVID automat pre cestovný ruch na stiahnutie - TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...