Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vláda schválila navýšenie pomoci pre tzv. veľkú schému

Po schválení Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu Európskou komisiou, vláda schválila dofinancovanie vo výške 37, 25 mil. EUR.

Táto schéma umožní vyplácanie pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, ktoré presiahli limit/hranicu 200 000 EUR, čerpať finančný príspevok na pokrytie nekrytých fixných nákladov do výšky určenej v príslušnej výzve, v súlade s limitom, ktorý definuje bod 87 d) Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci.

Samotná výzva, ako aj žiadosti, sú podľa vyjadrení MDV SR v procese prípravy. O termíne zverejnenia výzvy a podmienkach, vás budeme s predstihom informovať. Tak ako aj pri výzve de mininis, aj pri tejto veľkej výzve pre vás pripravíme webinár k podmienkam a príprave žiadostí.

AHRS

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...