Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2020/2021

Informácia pre zamestnávateľov a školy k odbornému vzdelávaniu a príprave v školskom roku 2020/2021.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi.

Cieľom informácie je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa môžu líšiť od štandardných odmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Celá informácia pre zamestnávateľov a školy na stiahnutie -TU.

Covid opatrenia k :

Záverečná skúška 2021 – info pre zamestnávateľov

Maturistná skúška 2021- info pre zamestnávateľov

Absolventská skúška 2021- info pre zamestnávateľov

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...