Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informácia k digitálnym Covid pasom

Európsky parlament a Rada dosiahla vo štvrtok dohodu o Európskom digitálnom zelenom certifikáte, označovanom tiež ako „EU digitálny Covid pas“, a ktorý bude spustený  od polovice júna.

Ako to bude fungovať?

 • Certifikát bude dostupný v digitálnej aj papierovej forme,
 • Bude potvrdením o tom, že osoba s pasom je zaočkovaná, alebo má negatívne výsledky testu alebo prekonala ochorenie,
 • Spoločný európsky rámec umožní členským štátom vydávať pas, ktorý  bude akceptovaný v krajinách EÚ,
 • Členské štáty majú  prechodné obdobie  6 týždňov na implementáciu, od času, kedy vstúpi táto regulácia do platnosti,
 • Certifikát/pas nie je predpokladom pre obmedzovanie práva na voľný pohyb, a nebude nahrádzať cestovný dokument,

Náklady na testovanie

 • Testovanie nebude bezplatné, no Európska komisia ohlásila vyčlenenie balíka 100 mil EUR na pomoc členským štátom s nákladmi na testovanie. Tieto zdroje majú slúžiť primárne pre osoby, ktoré denne alebo veľmi často prekračujú hranice z dôvodu práce, školy, návštevy blízkých, návštevu lekára a pod.  (turistický účel zdá sa, že je z tohto okruhu vylúčený).

Cestovateľské opatrenia

 • Členské štáty by nemali ukladať dodatočné cestovateľské reštrikcie v reakcii na COVID-19, ako napr. karanténe, samoizolácia alebo podmienky testovania,  kým „nie sú nevyhnutné alebo primerané na zabezpečenie verejného zdravia“. Pri vyhodnocovaní a prijímaní opatrení sa majú brať do úvahy vedecké dôkazy, „vrátane epidemiologických dát zverejnených Európskym centrom pre výskum a prevenciu pred ochoreniami“,
 • Opatreniam by mali  byť oznámené iným členským krajinám a Komisii najneskôr 48 hodín pred začatím ich uplatňovania

Táto časť však nie je súčasťou znenia dohody, a preto bude záležať na individuálnom prístupe a ochote dodržiavať navrhované opatrenia každou členskou krajinou.

Vakcíny

 • členské štáty musia akceptovať certifikáty vydané inými členskými krajinami pre osoby zaočkované vakcínou, ktorá je autorizovaná pre použitie v EÚ Európskou liekovou agendtúrou (EMA),
 • je na individuálnom vyhodnotení každej členskej krajiny, či bude akceptovať vakcinačné certifikáty, ktoré vydala príslušná členská krajina, alebo pre vakcíny, ktoré sú v zozname Svetovej zdravotníckej organizácie (WTO).

Nasledujúce kroky:

 • Európska rada by mala adoptovať finálne znenie (pravdepodobne 24 až 25. mája  počas špeciálneho stretnutia Európskej rady) ,
 • Európsky parlament formálne odsúhlasí text na nasledujúcom plenárnom zasadnutí  (plánovanom na 7. júna 2021)

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...