Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Január až Marec 2021- pokles počtu návštevníkov stále o viac ako 90%

V marci mali hotely a penzióny len 34-tisíc hostí, pred dvoma rokmi to bolo za rovnaký mesiac 434-tisíc návštevníkov.

V marci navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku 34-tisíc osôb, čo bola štvrtina počtu oproti marcu minulého roka, ktorý bol prvým mesiacom pandémie na Slovensku. V porovnaní s marcom 2019, teda so situáciou pred pandémiou, to bola len necelá desatina návštevníkov. Medzimesačne sa návštevnosť mierne zvýšila, pribudli aj cudzinci.

Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci tohto roka 34-tisíc osôb, návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa síce zvýšila o 15,8 %, naďalej však pretrvával vysoký medziročný prepad na úrovni 78 %. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 148,5 tisíca nocí (medziročný pokles o 71 %).

K zmierneniu dynamiky prepadu počtu hostí aj prenocovaní z hodnôt na úrovni 90 % v minulých mesiacoch došlo predovšetkým preto, že medziročné porovnania sa od marca realizujú už s obdobím zasiahnutým pandémiou v marci 2020. Počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol v marci pred rokom 152-tisíc osôb a 516-tisíc prenocovaní, pred dvoma rokmi (v marci 2019) to bolo ešte 434-tisíc návštevníkov a 1,2 milióna prenocovaní.

V prvom štvrťroku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 90-tisíc návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 91,7 %. Počet domácich návštevníkov bol nižší o 89,5 % a počet cudzincov o 95,7 %.

Zdroj: ŠÚ SR

ŠÚ SR graf

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...