Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vstup hostí na územie Slovenskej republiky

Nová vyhláška ÚVZ SR platná od 14. 06. 2021 upravuje povinnosti pre zahraničných hostí pri vstupe na Slovensko.

Osoby vstupujúce na územie SR sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu na území SR sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti príslušníkovi Policajného zboru,
 • osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

V prípade vzniku klinických príznakov ochorenia COVID-19 do 14 dní od vstupu na územie SR sú osoby povinné oznámiť túto skutočnosť bezodkladne telefonicky alebo elektronicky:

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 • v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Cestovateľský semafor

Hostia zo "zelených štátov"

Štátom zaradeným do zoznamu zelených štátov je štát Európskej únie alebo štát mimo Európskej únie s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou a ktorý je uvedený v Zelenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou SR.

Všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie SR a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

To sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

 • sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • mladšie ako 18 rokov veku.

Hostia z "červených štátov" 

Štátom zaradeným do zoznamu červených štátov je štát mimo Európskej únie s nepriaznivou epidemiologickou situáciou a ktorý je uvedený v Červenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou SR.

Pre všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili štát zaradený do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie. 

To sa nevzťahuje na osoby:

 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

a súčasne majú:

 • uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov.

Hostia z "čiernych štátov" 

Štátom zaradeným do zoznamu čiernych štátov je štát Európskej únie alebo štát mimo Európskej únie, ktorý nie je uvedený v Zelenom ani Červenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou SR.

Všetky osoby, ktoré od 14. júna2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa. Táto osoba je povinná podstúpiť laboratórnu diagnostiku vykonaním RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 najskôr na ôsmy deň izolácie.

To sa nevzťahuje na osoby:

 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

a súčasne majú:

 • uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov.

Vyhláška ÚVZ SR č. 218

Rozdelenie krajín k 7. 6. 2021

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...