Dostupnosť testovania pre potreby turistov

\| Vytlačiť \|

Zapojte sa do prieskumu a pomôžte nám zistiť, aká bude odhadovaná potreba testov v jednotlivých regiónoch či turisticky vyhľadávaných oblastiach.

Turisti (či už domáci alebo zahraniční) môžu podľa vládou schváleného COVID autmatu a vyhlášok ÚVZ SR využívať niektoré služby cestovného ruchu len pod podmienkou negatívneho výsledku PCR resp. AG testu. Týka sa to tích turistov, na ktorých sa nevzťahujú všeobecné výnimky (očkovaní, prekonavší ochorenie COVID- 19, deti do 12 rokov veku). Viacerí hotelieri a poskytovatelia služieb však avizovali nedostatočnú dostupnosť testovania už v týchto dňoch.

Výsledky prieskumu využijeme pri argumentácií v komunikácií s MZ SR pri tvorbe podmienok fungovania MOM, či iných verifikačných miest v pripravovanej testovacej stratégii.

PRIESKUM

Na vyplnenie tohto dotazníka budete potrebovať maximálne 5 minút.

\| Vytlačiť \|