Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Sme partnerom Green Slovakia Index - spája zelené podniky a mestá

AHRS podporuje jedinečný projekt zameraný na podporu dialógu a aktivít, ktoré majú posilniť implementáciu princípov udržateľnosti samospráv a podnikateľských subjektov. Dôvod je jednoduchý – AHRS považuje jeho ciele aj za svoju prioritu. Ako partner sme sa 29. júna 2021 online formou zúčastnili úvodného pracovného rokovania.

Hlavným cieľom tohto pilotného projektu, prvého svojho druhu na Slovensku, je dialóg medzi podnikateľskou sférou a miestnou samosprávou, ktorý povedie k stanoveniu komunálnych politík, aby podporovali a zohľadnili obchodné aktivity z pohľadu životného prostredia a udržateľnosti. Ide o napĺňanie klimatických cieľov Slovenska a transformácii Slovenska na klimaticky neutrálnu krajinu do roku 2050. Dôležitým je výskum a získavanie dát a definovanie toho, čo zainteresované strany považujú za dôležité a čo by im pomohlo pri plnení environmentálnych cieľov.

„Zelená“ transformácia ekonomiky si bude vyžadovať aj zmenu prístupu samospráv k podnikaniu. Obciam chýbajú informácie, údaje a nástroje, ktoré by im umožnili zachytiť a kvantifikovať prístupy podnikateľov, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, identifikovať súčasný stav a trend v tejto oblasti. A definovať opatrenia v kompetencii samosprávy. „Samospráva môže podporovať prístup k zelenému prechodu na miestnej úrovni formou finančných aj nefinančných opatrení,“ hovorí iniciátor projektu Rastislav Amrich z Inštitútu klimatickej neutrality.

V pilotnej fáze projektu sa aktivity sústredia na podniky v centrách dvoch najväčších miest na Slovensku a najmä v rámci sektoru služieb HORECA. Dôvodom je, že v centrách miest Bratislavy a Košíc sa pre podnikateľský sektor a samosprávy vytvára silný potenciál pre efektívnu komunikáciu aktivít s miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi.

Iniciátorom projektu je Inštitút klimatickej neutrality s iniciatívou Green Slovakia - Zelené Slovensko. Partnermi projektu sú Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska a Košická komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Projekt je realizovaný v spolupráci s Mestom Košice, Mestskou časťou (MČ) Bratislava - Staré Mesto a MČ Košice - Staré Mesto.

Projekt #GreenSlovakia bol podporený grantom od Center for International Private Enterprise (CIPE).

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...