Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prvý deň HORECA konferencie a Jesenného stretnutia hotelierov v Trnave

Členovia AHRS sa v pondelok popoludní zúčastnili na Valnom zhromaždení AHRS, v rámci HORECA konferencie a Jesenného stretnutia hotelierov v Trnave, kde sa nielen hodnotilo predchádzajúce pandemické obdobie, ale išlo aj o volebné VZ.

AHRS ako aktívna profesijná organizácia sa chce najmä pozerať dopredu a prispôsobovať sa požiadavkám členom, výzvam a príležitostiam na ďalšie rozšírenie aktivít asociácie. Preto bol dôležitý aktívny prístup členov, rokovalo sa totiž o úprave a zmene stanov, o vytvorení krajských sekcií AHRS a celoslovenskej vzdelávacej sekcie, ale aj o profesionalizácií výkonných orgánov. Prítomní členovia – vrátane splnomocnení – rozhodli o úpravách stanov a tiež prvýkrát podľa nového znenia stanov volili prezidenta asociácie. Do tejto funkcie bol najvyšším počtom hlasov zvolený Marek Harbuľák. Doterajší prezident Tomáš Ondrčka sa po skončení volebného obdobia i z dôvodu pracovnej pozície v štátnej správe rozlúčil, ale prítomní navrhli a odhlasovali, aby sa stal čestným členom AHRS.

Členovia volili aj nové Prezídium AHRS. Z navrhnutej kandidátky sa členmi P AHRS stali: Rastislav Amrich, Lucia Arbetová , Patrik Bočkay, Martin Novotný, Michal Petráš, Veronika Šiklová, Róbert Tóth a Zoltán Vida. Novými členmi Dozornej rady AHRS boli volení: Dagmar Amrichová, Michaela Grančičová a Peter Lišiak.

Všetkým zvoleným kandidátom blahoželáme a želáme im pri výkone ich funkcie veľa úspechov.

Get together večera na záver prvého dňa patrila účastníkom konferencie, hosťom a vystavovateľom, ktorú využili na neformálne diskusie a stretnutia.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...