Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prvé rokovanie po voľbách

Zvolení členovia AHRS do orgánov asociácie sa zišli na svojom prvom spoločnom rokovaní 16. septembra 2021. Desať dní po tom, ako ich členovia zvolili na volebnom Valnom zhromaždení AHRS v Trnave.

Prvé rokovanie bolo spoločné pre členov Prezídia AHRS i členov Dozornej rady AHRS a konalo sa v sídle asociácie v Bratislave. Prezident AHRS Marek Harbuľák pre nových členov prezídia i dozornej rady vysvetlil fungovanie asociácie, systém práce, spoluprácu s inými inštitúciami a organizáciami a aktuálne témy, ktorými sa asociácia zaoberá. Media poradca AHRS Iveta Bieliková prezentovala komunikačnú stratégiu a nástroje, či spôsoby na zviditeľnenie aktivít AHRS interne pre členov, ale i pre verejnosť a médiá.

Na rokovaní si členovia nového prezídia zvolili viceprezidenta AHRS, ktorým sa stal dlhoročný člen, Patrik Bočkay, ktorý už v minulosti pôsobil aj vo funkcii prezidenta i viceprezidenta. Voľbu druhého viceprezidenta, či viceprezidentky, sa po všeobecnom konsenze členov prezídia uskutoční až po doplnení Prezídia AHRS zo zástupcov krajských sekcií a vzdelávacej sekcie. Predsedom Dozornej rady sa stal Peter Lišiak a jej členmi sú Dagmar Amrichová a Michaela Grančičová.

Členovia prezídia sa na úvodnom rokovaní zaoberali aj prípravou návrhov na úpravu Covid automatu. Zároveň sa dohodli, že sa zrealizuje prieskum medzi členmi, ale aj cez ďalšie iniciatívy v oblasti gastro, ktorými sa má zistiť vývoj tržieb v mesiacoch september a október a zároveň získať podklady a informácie k spusteniu štátnej pomoci za toto obdobie pre cestovný ruch.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...