Prvé rokovanie po voľbách

\| Vytlačiť \|

Zvolení členovia AHRS do orgánov asociácie sa zišli na svojom prvom spoločnom rokovaní 16. septembra 2021. Desať dní po tom, ako ich členovia zvolili na volebnom Valnom zhromaždení AHRS v Trnave.

Prvé rokovanie bolo spoločné pre členov Prezídia AHRS i členov Dozornej rady AHRS a konalo sa v sídle asociácie v Bratislave. Prezident AHRS Marek Harbuľák pre nových členov prezídia i dozornej rady vysvetlil fungovanie asociácie, systém práce, spoluprácu s inými inštitúciami a organizáciami a aktuálne témy, ktorými sa asociácia zaoberá. Media poradca AHRS Iveta Bieliková prezentovala komunikačnú stratégiu a nástroje, či spôsoby na zviditeľnenie aktivít AHRS interne pre členov, ale i pre verejnosť a médiá.

Na rokovaní si členovia nového prezídia zvolili viceprezidenta AHRS, ktorým sa stal dlhoročný člen, Patrik Bočkay, ktorý už v minulosti pôsobil aj vo funkcii prezidenta i viceprezidenta. Voľbu druhého viceprezidenta, či viceprezidentky, sa po všeobecnom konsenze členov prezídia uskutoční až po doplnení Prezídia AHRS zo zástupcov krajských sekcií a vzdelávacej sekcie. Predsedom Dozornej rady sa stal Peter Lišiak a jej členmi sú Dagmar Amrichová a Michaela Grančičová.

Členovia prezídia sa na úvodnom rokovaní zaoberali aj prípravou návrhov na úpravu Covid automatu. Zároveň sa dohodli, že sa zrealizuje prieskum medzi členmi, ale aj cez ďalšie iniciatívy v oblasti gastro, ktorými sa má zistiť vývoj tržieb v mesiacoch september a október a zároveň získať podklady a informácie k spusteniu štátnej pomoci za toto obdobie pre cestovný ruch.

\| Vytlačiť \|