Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Výzva premiérovi a ministrom

Žiadame, aby Vláda SR upravila pravidlá Covid automatu a zvýhodnila kompletne zaočkovaných tak ako sľubovala. S výzvou, aby opatrenia neboli zbytočne prísne a neefektívne, sme sa obrátili na predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského i ministra práce Milana Krajniaka.

AHRS sa postavila za prevádzkovateľov ubytovacích i stravovacích služieb, ale aj služieb cestovného ruchu. Rovnako tiež za zamestnancov, či dodávateľov do HORECA segmentu. Podľa Covid automatu vláda sľubovala totiž voľnosť očkovaným obyvateľom. Občania, podnikatelia i zamestnanci, sa cítia byť oklamaní týmto sľubom, keďže niektoré služby nemôžu čerpať aj napriek očkovaniu.

Predsedovi vlády sme adresovali požiadavky, aby sa Vláda SR zaoberala: 

 • návrhmi na úpravu Covid automatu, ktoré by umožnili vo väčšej miere využívať niektoré služby cestovného ruchu
 • návrhom na zvýšenie príspevkov na udržanie zamestnanosti počas 3. vlny pandémie v rozsahu Prvej pomoci ++, 
 • prehodnotením ďalšej formy pomoci pre podnikateľov v gastronómii a hotelierstve, ktorou je aj dočasné zníženie sadzby DPH za stravovacie služby. 

Ministrovi zdravotníctva sme zdôvodnili naše argumenty, prečo môžu byť niektoré opatrenia menej prísne:

 • kontakt hostí a personálu, ako aj kontakty medzi hosťami navzájom, sú minimálne, k osobnému stretnutiu dochádza iba počas registrácie hostí a platbe, 
 • pre ostatné služby poskytované v ubytovacom režime by aj naďalej platili súčasné opatrenia, to znamená, že nedôjde k zhromažďovaniu hostí v spoločných priestoroch ubytovacích zariadení,
 • poskytovanie ubytovacích služieb zároveň čiastočne eliminuje mieru mobility, keď lyžiari nebudú denne cestovať prostriedkami hromadnej dopravy alebo vlastnej dopravy napr. do lyžiarskych stredísk, ale zotrvajú viacero dní v stredisku,
 • podľa doterajšej praxe sa v okresoch s 3. stupňom ohrozenia neuplatňuje obmedzenie pohybu osôb a zároveň nie sú prijaté ani opatrenia na zamedzenie pohybu zaočkovaných osôb pri cezhraničnom styku, je zákaz poskytovania ubytovacích služieb v 3. stupni ohrozenia neefektívny,
 • ravidlá v okolitých krajinách - Poľsko, Maďarsko, Česko či Rakúsko - bez výraznejších obmedzení umožňujú poskytovanie ubytovacích služieb pre hostí, ktorí spĺňajú podmienky v režime OTP.

Oslovili sme tiež ministra práce s tým, aby podnikatelia dostali jasné informácie o tom, s akou pomocou  a nástrojmi pomoci chce štát pomôcť zmierniť tieto dopady.  

 • aplikovať za mesiac október a november pomoc v rozsahu Prvej pomoci++ tak, ako tomu bolo počas 2. vlny pandémie,
 • aplikovať v rámci pomoci aj bod 3.B pri poklese tržieb
 • umožniť čerpanie príspevkov na udržanie zamestnancov i na tých zamestnancov, u ktorých vznikol pracovný pomer v čase do 31.8.2021.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...