Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

ROADSHOW AHRS pokračovala na Donovaloch a v Bratislave

Prezentácia aktuálnych noviniek, aktivít a užitočných informácií pre majiteľov, prevádzkovateľov a manažérov v HoReCa pokračuje.

Účastníci ROADSHOW na Donovaloch sa okrem toho mali možnosť „online“ zoznámiť s novinkami o zálohovaní plastových obalov a plechoviek . Podrobnejšie informácie a návody pre HoReCa pripravujeme a v krátkom čase zverejníme.

Účastníci Roadshow v Bratislave mali možnosť na spoločnom evente organizovanom v spolupráci so Slovak Business Agency a Inštitútom klimatickej neutrality získať informácie o projekte určenom pre hotelierov v projekte EU ECO-TANDEM a jeho Biz Programme, ktorý čoskoro otvorí výzvu pre firmy v cestovnom ruchu s finančným grantom do 13 tisíc EUR.

Prezentovali sme aj prvú dobrovoľnú iniciatívu Zelená charta – Green Slovakia Index, ktorá je zameraná na spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom a orientuje sa práve na HoReCa segment. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je partnerom tohto projektu a participovala na tvorbe výstupov.

Napriek aktuálnym problémom, ktoré spôsobuje pandémia a prijaté opatrenia, bude práve téma udržateľnosti jednou z dominantných tém po skončení pandémie. Aj preto považujeme za potrebné o tejto téme hovoriť, prezentovať návrhy a spôsoby, ktoré vás majú pripraviť na implementáciu udržateľnosti vo vašom podnikaní. Riešenia pre udržateľný turizmus sa stávajú nevyhnutné pre ďalšie fungovanie cestovného ruchu na celom svete.

Donovaly

IMG-20211027-WA0002

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...