Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Info day „Riešenia pre udržateľný turizmus“

Na spoločnom evente organizovanom v spolupráci so Slovak Business Agency a Inštitútom klimatickej neutrality boli prezentované informácie o projekte určenom pre hotelierov v projekte EU ECO-TANDEM a jeho Biz Programme, ktorý čoskoro otvorí výzvu pre firmy v cestovnom ruchu s finančným grantom do 13 tisíc EUR.

Predstavili sme aj prvú dobrovoľnú iniciatívu Zelená charta – Green Slovakia Index, ktorá je zameraná na spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom a orientuje sa práve na HoReCa segment. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je partnerom tohto projektu a participovala na tvorbe výstupov.

Napriek aktuálnym problémom, ktoré spôsobuje pandémia a prijaté opatrenia, bude práve téma udržateľnosti jednou z dominantných tém po skončení pandémie. Aj preto považujeme za potrebné o tejto téme hovoriť, prezentovať návrhy a spôsoby, ktoré vás majú pripraviť na implementáciu udržateľnosti vo vašom podnikaní. Riešenia pre udržateľný turizmus sa stávajú nevyhnutné pre ďalšie fungovanie cestovného ruchu na celom svete.

Prezentácie z podujatia:

Projekte EU ECO-TANDEM

Bratislava - Staré mesto Zelená charta-Green Slovakia IndexZelená charta-Green Slovakia Index

Riešenia pre udržateľný turizmus - EI-PR

Zelená charta-Green Slovakia Index 2022