Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nástroje pomoci na zmiernenie negatívnych dopadov v súvislosti s 3.vlnou pandémie

Prinášame aktualizáciu informácií o nástrojoch pomoci, ktoré budú môcť čerpať podniky cestovného ruchu za obdobie 3. vlny pandémie.

Odklad platieb sociálneho poistenia

24.11. Vláda SR schválila odklad splatenia poisteného za mesiace november 2021 v termíne do 30. septembra 2024

Pozn: o odklad môže požiadať zamestnávateľ, ktorý vykazuje pokles obratov alebo pokles príjmov podnikania o viac ako 40% a viac.

Príspevky na udržanie zamestnanosti

Vláda SR schválila návrh na poskytovanie pomoci za mesiace november a december 2021 vo výške pomoci v súlade s podmienkami projektu Prvá pomoc+

Pozn: zvýši sa príspevok poskytovaný podľa bodu 3. z doterajších 80% HM na 80% celkovej ceny práce, maximálne do výšky 1100 EUR

Schéma pomoci pre CR

Výzva na nové obdobie – september až november – formou de minimis bude zverejnená začiatkom decembra

Výzvy na nové obdobie  september až december – v rámci tvz. veľkej schémy bude zverejnená začiatkom januára 2022

Pomoc s nájmami

Schéma pomoci s nájmami za obdobie, kedy boli prevádzky povinne zatvorené (čierne okresy) - bude zverejnená začiatkom decembra.

Testovanie zamestnancov

  • Ministerstvo hospodárstva SR má vypracovať manuál pre zamestnávateľov k testovaniu zamestnancov,
  • Vláda SR schválila uznesenie, podľa ktorého preplatí náklady na testovanie zamestnancov v rozsahu max. 5 EUR, vrátane DPH /test,
  • preplatenie testov bude prebiehať v januári- podrobnosti nie sú zverejnené.

Pozn: z uvedeného vyplýva, že je potrebné si zaobstarať testy vo vlastnej réžií, resp. dohodnúť sa so zamestnancom o vykonaní testu vo vlastnej réžií, ktoré následne zamestnávateľ zamestnancovi po dohode môže preplatiť (náklady však v tomto prípade sú vyššie ako bude refundácia zamestnávateľom).

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...