Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Schéma štátnej pomoci DE MINIMIS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes spustilo 4. výzvu v rámci schémy štátnej pomoci DE MINIMIS za obdobie od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Cieľom pomoci je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov určených na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Oprávnené obdobie

Oprávnené obdobie podľa tejto pomoci je za mesiace od 1. septembra do 30. novembra 2021.

Pokles tržieb v mesiacoch pokrývaných touto výzvou sa porovnáva s rovnakými mesiacmi roka 2019.

Tretia etapa ostáva naďalej otvorená.

Výška poskytnutej pomoci

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

Viac informácií na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR