Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Usmernenie k prerušeniu vyučovania v školách

Prinášame vám usmernenie k aktuálnym opatreniam v súvislosti s prerušením prezenčného vyučovania na školách.

Minister školstva svojim rozhodnutím zo dňa 8.12.2021 s účinnosťou od 13.12.2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách do 17.12.2021 s výnimkou špeciálnych škôl a s výnimkou praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách. Rozhodnutie upravuje iba školské vyučovanie v škole alebo v školskom zariadení.

Nakoľko pracovisko praktického vyučovania a pracovisko zamestnávateľa (miesto poskytovania praktického vyučovania u zamestnávateľa v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave) nie je škola a ani školské zariadenie rozhodnutie ministra školstva sa netýka praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Na základe uvedeného je možné poskytovať aj naďalej praktické vyučovanie u zamestnávateľa za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

Informácia k poskytovaniu praktického vyučovania je zverejnená na webových stránkach www.dualnysystem.skwww.siov.sk.

Platí, že školy, na ktorých bolo prezenčné vyučovanie prerušené na základe rozhodnutia RÚVZ sa aj naďalej riadia týmito rozhodnutiami a školy, na ktorých bolo preznenčné vyučovanie prerušené na základe rozhodnutia ministra sa riadia rozhodnutiami ministra. 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...