Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pomoc MH SR s nájmami je spustená

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo v piatok 17. decembra na svojich stránkach výzvu na predkladanie žiadosti.

Podávanie žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného počas 3. vlny pandémie je možné podávať najneskôr do 28.2.2022.

Obdobie sťaženého užívania

Žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie sťaženého užívania, ktoré je stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté:

  • Úradom verejného zdravotníctva SR ( vyhlášky ÚVZ SR);
  • Vládou SR (uznesenie vlády SR a iné);
  • zriaďovateľmi škôl, školských zariadení, alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (rozhodnutie ministra školstva, rozhodnutie zriaďovateľa škôl a iné).

Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:

  • povinným uzavretím prevádzky;
  • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
  • podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Z tohto dôvodu boli zverejnené 3 samostatné dokumenty s obdobiami, za ktoré je možné si žiadosť podať:

  1. obdobie sťaženého užívania pre prevádzky v Čiernych okresoch,
  2. obdobie sťaženého užívania počas Lockdownu,
  3. obdobie sťaženého užívania počas obdobia od 10.12. do 16.12. 2021

Ďalšie obdobia budú postupne aktualizované a dopĺňané do elektronického formulára.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...