Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Riešime odklad splátok úverov i dovolenky počas prekážok

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska predložila konkrétne návrhy na úpravu legislatívy, ktoré riešia Vaše požiadavky.

Po stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev sme aktívne pripravili prvé návrhy na zmeny a úpravy legislatívy. Tieto návrhy reagujú na vaše požiadavky a situácie, ktoré vznikli z dôvodu uplatňovania pandemických opatrení. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že prevádzky hotelov, penziónov či reštaurácií boli v roku 2021 zatvorené či výrazne obmedzené v závislosti od regiónov viac ako 210 dní.

Odklad splátok úverov

Predložili sme MH SR návrh legislatívnej úpravy, ktorá by umožnila tak ako počas prvej vlny, odklad splátok úverov. O tomto návrhu chceme diskutovať aj na rokovaní MF SR s bankovým sektorom.

Na stiahnutie- Návrh na odklad splátok.

Krátenie dovolenkového nároku resp. kompenzácia

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, tzv. tripartity, sme prezentovali návrh na potrebu riešenia dovolenkového nároku zamestnancov, ktorí boli na prekážke. Zákonník práce nerieši krátenie nároku v prípadoch, kedy prekážka na strane zamestnávateľa vznikla z dôvodu uplatňovania opatrení (rozhodnutia Vlády SR, alebo vyhlášky ÚVZ SR). Na mieste je aj požiadavka na dodatočnú kompenzáciu primeranej časti dovoleniek. Minister Krajniak avizoval, že návrhom sa bude ministerstvo zaoberať a pripraví k nemu vyjadrenie.

Na stiahnutie- Návrh na krátenie dovolenky počas prekážky.

Analyzujeme a spracovávame aj dodané informácie vybraných zariadení o vývoji tržieb a nákladov a na ich základe pripravujeme podklady pre navýšenie pomoci zo schémy pre CR (MDV SR), a k navýšeniu Prvej pomoci (MPSVaR SR).

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...