Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Opatrenia pri vstupe na územie SR

Od 4.2.2022 platia nové opatrenia pre zahraničných hostí vstupujúcich na územie SR.

Každá osoba nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku vstupujúca na územie SR je povinná:

  • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica 
  • pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu na území SR sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva dokladom preukazujúcim splnenie tejto podmienky.

Osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú  najneskôr pri vstupe povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho na https://www.mindop.sk/covid/.

Za kompletne očkovanú osobu sa pri vstupe na územie SR považuje:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich na územie SR

Pre všetky osoby, ktoré od 4. februára 2022 vstúpia na územie SR, nariaďuje karanténa v domácom prostredí, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu karantény dovŕšením jej 5. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr po vstupe na územie SR.

Karanténne opatrenia sa nevzťahujú na kompletne zaočkované osoby alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Osoby, ktoré majú nad 12 rokov a dva mesiace veku a ktoré vstupujú na územie SR leteckou dopravou z krajín neuvedených v prílohe č. 1, musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Na osobu, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa výnimka z karenntény nevzťahuje.

Celé znenie vyhlášky č. 10/2022 na stiahnutie - TU. 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...