Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zrušenie hraničnej vyhlášky a nové pravidlá pre prekrytie horných dýchacích ciest

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach a tiež povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri.

Vyhláška k režimu na hraniciach

Zaniká povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. ÚVZ SR odporúča  obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Zrušujúce ustanovenie k vyhláške k režimu na hraniciach je v par. 4 Vyhlášky č. 31 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Zmena vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest

Ruší sa povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri. Naďalej však ostáva povinnosť nosiť respirátor:

  • na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri,
  • vo všetkých interiéroch verejných budov - prevádzky služieb, obchody, úrady, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne,
  • v prostriedkoch verejnej dopravy, 
  • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti - taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania.


Vyhláška č. 31 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest