Študijný materiál na skúšku odbornej spôsobilosti v ukrajinskom jazyku

\| Vytlačiť \|

Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnil preložené školiace materiály pre odídencov z Ukrajiny.

Naše požiadavky, ktoré sme adresovali ÚVZ SR ohľadne zjednotenia školiacich materiálov pre odídencov z Ukrajiny, ktoré im umožnia získať potrebnú odbornú spôsobilosť pre prácu v sektoroch gastra a hotelierstva, padli na úrodnú pôdu.

Študijný materiál na získanie odbornej spôsobilosti pre UA odídencov - SK

Študijný materiál na získanie odbornej spôsobilosti pre UA odídencov - UA

Навчальний матеріал для перевірки професійної компетентності

\| Vytlačiť \|