Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Schválená novela zákona o podpore CR umožní vytvoriť schému štátnej pomoci

Návrh na zdanenie príspevku na rekreáciu bol z rokovania NR SR stiahnutý. Naopak, novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá umožní vytvoriť schému štátnej pomoci pre cestovný ruch, bola schválená.

Predstavíme Semafor pre CR

Navrhujeme a obhajujeme potrebu prijatia jasných informácií a pravidiel, ktoré by zabezpečili fungovanie služieb cestovného ruchu.

Prieskum dopadov prvej a druhej vlny koronakrízy na ubytovacie a stravovacie zariadenia

Prieskum realizuje Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica medzi členmi asociácie a ďalšími poskytovateľmi ubytovacích a stravovacích služieb.

Informácie k uplatňovaniu Uznesenia vlády SR

Všetky zákazy a výnimky, ktoré budú platiť budúci týždeň sú obsiahnuté v uznesení vlády SR.

Schéma pomoci pre cestovný ruch bola schválená!

Po dlhých týždňoch a mesiacoch našich aktivít a rokovaní, vrátane zhromaždenia pred Úradom vlády, sa nám podarilo docieliť schválenie schémy pomoci pre cestovný ruch, ktorý včera schválila vláda SR.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...