Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Nové prísnejšie opatrenia vlády SR

Vláda sprísňuje obmedzenia pohybu a pobytu osôb. Nové opatrenia sa dotknú aj prevádzkovej doby zariadení verejného stravovania.

Online Roadshow AHRS

Vylepšujeme komunikáciu a distribúciu informácií medzi členov AHRS, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu neplynú

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, ktorým v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 neplynú lehoty do 28.02.2021.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...