Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Aký bol rok 2019 o vývoji tržieb, miezd a zamestnanosti v ubytovaní a stravovaní?

Z pohľadu medziročného nárastu výkonov a absolútnych čísel počtu domácich i zahraničných návštevníkov bol uplynulý rok 2019 rekordný. Aj keď ešte chýbajú údaje za december, vývoj za prvých 11 mesiacov minulého roka je v mnohých ohľadoch smerodajný.

Uvádzanie krajiny pôvodu mäsa – usmernenie

Nová povinnosť - uvádzať krajinu pôvodu mäsa - v zariadeniach spoločného stravovania vzniká na základe novely zákona o potravinách. Zákon o potravinách bol novelizovaný zákonom č. 303/2019 Z.z. (zmeny týkajúce sa zariadení spoločného stravovania sú definované v novelizačných bodoch 8. a 22.).

Aktuálne k novej povinnosti zverejňovať krajinu pôvodu mäsa

Napriek snahe Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska získať relevantné informácie k spôsobu, ako sa vysporiadať s novou povinnosťou zverejňovať krajinu pôvodu mäsa od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sme sprostredkovane získali stanovisko ministerstva k prípadným kontrolám, či sankciám.

Keď nezaberie odbornosť, zákony sa presadzujú z pozície moci

Prečítajte si rozhovor generálneho manažéra AHRS Mareka Harbuľáka pre HN k téme - označovanie krajiny pôvodu mäsa v jedálnych lístkoch. 

eKasa - skúsenosti a odporúčania

Naši dvaja garantovaní dodávatelia ALTO Slovakia a Asseco Solutions by vám chceli sprostredkovať ich prvotné skúsenosti s eKasou.

Odporúčanie k používaniu vlastných obalov zákazníkov - Úrad verejného zdravotníctva

Z dôvodu zjednotenia postupu zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydal ÚVZ SR toto odporúčanie, ktoré sa týka používania obalov prinesených zákazníkmi.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...