Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Pri čerpaní štátnej pomoci môžu vzniknúť situácie pri ktorých je čerpanie pomoci možné len v prípade zápisu do registra a určení o končenom užívateľovi výhod. Pozrite si, kedy táto povinnosť vzniká.

Informujeme poslancov o kritickej situácii a argumentujeme pred členmi Pandemickej komisie

Zástupcovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska informovali na rokovaní poslancov NR SR o kritickej situácií v gastro a hotelierstve. Pandemická komisia sa bude zaoberať našim návrhom semaforu.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...