Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Naše návrhy na Ekonomický krízový štáb

Pripravili sme prognózu počtu prenocovaní v roku 2021, oslovili ministrov a prostredníctvom RÚZ sme predložili naše návrhy na Ekonomický krízový štáb.

O dofinancovaní a novej pomoci pre cestovný ruch panuje zhoda kľúčových ministrov

Schéma pomoci sa dofinancuje a pripravuje sa nová výzva de minimis pre pomoc od novembra 2020 do marca 2021. Zmiernia sa aj podmienky pre jej vyplatenie.

V Pandemickej komisii vlády presadzujeme cielený prístup

Zmeny testovacej stratégie a úpravy Covid automatu by mohli znamenať aj rýchlejšie otváranie niektorých služieb.

Karanténne ubytovanie v hotelových zariadeniach napokon nebude

Presadzovali sme podmienky efektívneho riešenia karanténneho ubytovania v hotelových zariadeniach. Vláda nateraz rozhodla, že tento spôsob zatiaľ nebude riešiť.

Predpokladaný vývoj počtu domácich a zahraničných turistov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku v roku 2021

Výdavky turistov (návštevníci s ubytovaním) v príjazdovom a domácom cestovnom ruchu tvoria 73 % všetkých výdavkov (Zdroj: Satelitný účet CR za rok 2017). Spotreba vnútorného cestovného ruchu predstavovala v roku 2017 hodnotu 5,07 mld. Eur.

Návštevnosť hotelov a penziónov v januári poklesla o 94 %

Zariadenia cestovného ruchu navštívilo v prvom mesiaci tohto roka len necelých 6 % počtu návštevníkov z januára 2020. Najvyšší prepad návštevnosti zaznamenali kraje zamerané na zimný cestovný ruch, návštevnosť ostatných ťahali len kúpele.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...