Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Vyplácanie žiadostí zo schémy pre CR

Komunikujeme s ministerstvom dopravy o vašich sťažnostiach na pomalé vyplácanie žiadostí a nedostatok informácií o tom, či sú žiadosti správne vyplnené a obsahovo v poriadku.

Návrhy na úpravy k existujúcim schémam pomoci

Navrhujeme aj ďalšie riešenia ako zlepšiť a zefektívniť pomoc hotelom a reštauráciam a zmierniť negatívne dopady pandémie COVID-19.

Naše aktivity v mesiaci december

Obhajovali sme záujmy branže v NR SR, presadzovali režime fungovania prevádzok na zasadnutiach s konzíliom odborníkov a pandemickej komisii.

Manuál testovania pre firmy

Včera 21. 01. 2021 bol schválený manuál testovania pre firmy.

Nové opatrenia (vyhláška) v súvislosti so spustením Covid automatu

V súvislosti s novým Uznesením vlády SR, ktoré nadväzuje na spustenie opatrení podľa Covid automatu, Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku - aktualizované 22. 03. 2021

POZOR na vyplnenie formulárov do 11. januára 2021

ÚPSVaR zasielajú do mailových schránok zamestnávateľom a SZČO, ktorým boli vyplácané príspevky z projektu Prvá pomoc v prvej vlne pandémie informáciu o ich novej povinnosti!

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...