Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Naše aktivity v mesiaci december

Obhajovali sme záujmy branže v NR SR, presadzovali režime fungovania prevádzok na zasadnutiach s konzíliom odborníkov a pandemickej komisii.

Manuál testovania pre firmy

Včera 21. 01. 2021 bol schválený manuál testovania pre firmy.

Sprísnenie opatrení po skríningu

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku platnú od 27. januára 2021.

POZOR na vyplnenie formulárov do 11. januára 2021

ÚPSVaR zasielajú do mailových schránok zamestnávateľom a SZČO, ktorým boli vyplácané príspevky z projektu Prvá pomoc v prvej vlne pandémie informáciu o ich novej povinnosti!

Ponuka pre zapojenie sa do programu EÚ

Taliansko – slovenská obchodná komora prináša možnosť zapojiť sa do projektu na rozvoj zručností a schopností zamestnancov.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách - december

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS za december 2020.