Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vyhlásenie AHRS k schválenému Covid automatu

V súvislosti so schváleným Covid automatom, ktorý včera schválila vláda, pozitívne vnímame predovšetkým jeho zjednodušenie na 5 fáz a rovnako aj regionálny prístup k nastaveniu podmienok. Ten má za cieľ zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok, tak ako to bolo počas prvej či druhej vlny pandémie.

Podmienky pre hromadné podujatia v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky pre hromadné podujatia od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Podmienky fungovania prevádzok v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky fungovania a zabezpečovania služieb od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Vstup hostí na územie Slovenskej republiky

Nová vyhláška ÚVZ SR platná od 09. 07. 2021 upravuje povinnosti pre zahraničných hostí pri vstupe na Slovensko.

Sme partnerom Green Slovakia Index - spája zelené podniky a mestá

AHRS podporuje jedinečný projekt zameraný na podporu dialógu a aktivít, ktoré majú posilniť implementáciu princípov udržateľnosti samospráv a podnikateľských subjektov. Dôvod je jednoduchý – AHRS považuje jeho ciele aj za svoju prioritu. Ako partner sme sa 29. júna 2021 online formou zúčastnili úvodného pracovného rokovania.

Pripomíname termíny platieb odložených odvodov

AHRS v oblasti pomoci s preplácaním miezd, okrem iného navrhovala odklad a zmenu termínu splatnosti odložených odvodov. Vláda návrh ministra práce v stredu schválila.