Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2020/2021

Informácia pre zamestnávateľov a školy k odbornému vzdelávaniu a príprave v školskom roku 2020/2021.

Nový COVID automat a vyhlášky ÚVZ SR

Spracované informácie o fungovaní nového COVID automatu a povinností, vyplývajúcich z nových vyhlášok ÚVZ SR pre hotely, penzióny a reštaurácie.

Nový COVID automat

AHRS predkladala návrhy a pripomienky k včasnejšiemu a zároveň bezpečnejšiemu otváraniu prevádzok.

Vláda schválila navýšenie pomoci pre tzv. veľkú schému

Po schválení Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu Európskou komisiou, vláda schválila dofinancovanie vo výške 37, 25 mil. EUR.

Znovuotvorenie prevádzok - prieskum

Výsledky rýchleho prieskumu k opätovnému otváraniu prevádzok potvrdili, že aktuálne uvoľňovanie opatrení v podobe otvorenia terás nie sú postačujúce.

Odklady splátok odvodov možno, príspevok na dovolenku zrejme nie

V odpovedi na náš list adresovaný ministrovi práce sme sa dozvedeli len čiastočné odpovede k navrhovaným témam.