Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prevádzkový režim pre hotely, penzióny a letné terasy.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie č. OLP/3795/2020, ktorým ustanovil podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb na letných terasách a ubytovacích služieb.

GASTRO PREVÁDZKY A HOTELY POTREBUJÚ JASNÚ PERSPEKTÍVU

Stanovisko zástupcov podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore.

Monitoring mediálnych výstupov AHRS

Oboznámte sa s mediálnymi aktivitami AHRS od 29.4. do 4.5. 2020.

Vláda spustila II. a III. fázu uvoľňovania

Od stredy 6.mája, môžu byť verejnosti prístupné vonkajšie terasy, napríklad reštaurácií. Otvárajú sa tiež hotely a penzióny.

Materiály z webinára

Dňa 29. 4. 2020  sa konal webinár k téme "Opatrenia vlády ku koronavírusu a podávania žiadostí". 

PIVÁRNE A GASTRO PREVÁDZKY ČAKÁ NÁROČNÝ MÁJ

Plánované fázy uvoľňovania korona opatrení nenaplnili očakávania podnikov v oblasti reštauračných služieb.