Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Karanténne ubytovanie v hotelových zariadeniach napokon nebude

Presadzovali sme podmienky efektívneho riešenia karanténneho ubytovania v hotelových zariadeniach. Vláda nateraz rozhodla, že tento spôsob zatiaľ nebude riešiť.

Predpokladaný vývoj počtu domácich a zahraničných turistov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku v roku 2021

Výdavky turistov (návštevníci s ubytovaním) v príjazdovom a domácom cestovnom ruchu tvoria 73 % všetkých výdavkov (Zdroj: Satelitný účet CR za rok 2017). Spotreba vnútorného cestovného ruchu predstavovala v roku 2017 hodnotu 5,07 mld. Eur.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách - marec

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS za marec 2021.

Návštevnosť hotelov a penziónov v januári poklesla o 94 %

Zariadenia cestovného ruchu navštívilo v prvom mesiaci tohto roka len necelých 6 % počtu návštevníkov z januára 2020. Najvyšší prepad návštevnosti zaznamenali kraje zamerané na zimný cestovný ruch, návštevnosť ostatných ťahali len kúpele.

Nové opatrenia (vyhláška) v súvislosti so spustením Covid automatu

V súvislosti s novým Uznesením vlády SR, ktoré nadväzuje na spustenie opatrení podľa Covid automatu, Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku - aktualizované 22. 03. 2021

Iniciatíva „Rozbaľte to“ a o diskusii Ako ďalej v gastrobiznise po prvom roku pandémie?

Preklenúť náročné obdobie gastro podnikom pomáhajú najmä donášky jedál domov a výdajné okienka. Obrovskou pomocou pre gastro sektor by však bolo aj 100 miliónov eur, ktoré preň zo štátnych peňazí požaduje uvoľniť ministerstvo dopravy. Aj také sú závery online diskusie „Ako ďalej v gastrobiznise po prvom roku pandémie“ organizovanej iniciatívou „Rozbaľte to“, v ktorej sa v stredu 17. marca stretli zástupcovia gastro odvetvia aj štátu.