Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: O polovicu menej ubytovaných turistov za minulý rok, tento rok môže byť ešte horší

Podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR klesol v roku 2020 počet prenocovaní o 44,7%, čo spôsobilo pokles v tržbách o 46,4%, v porovnaní s rokom 2019. Najväčší pokles bol zahraničných turistov, ktorých počet prenocovaní v uplynulom roku klesol o viac ako 62%, čo predstavuje 3,9 milióna prenocovaní. Počet prenocovaní domácich turistov bol nižší o 35% ako v roku 2019 a to je viac ako 4 milióny prenocovaní. Celkový pokles počtu prenocovaní dosiahol 7,9 milióna prenocovaní.

Online Roadshow AHRS

Vylepšujeme komunikáciu a distribúciu informácií medzi členov AHRS, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Zmeny a problémy pri schvaľovaní žiadosti zo schémy pre CR

Poukazujeme na problémy s vybavovaním žiadostí a hľadáme riešenia.

Lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu neplynú

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, ktorým v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 neplynú lehoty do 28.02.2021.

Zmeny v Zákonníku práce

Novela zákonníka podrobnejšie opisuje prácu z domu- homeoffice, zmeny týkajúce sa gastrolístkov, ale aj ďalšie úpravy.

Zákon o detských ihriskách a kategorizácia UZ zrušené

V piatok 5. februára bol v NR SR schválený zákon, ktorý ruší viacero administratívnych povinností pre detské ihriská. Zároveň sa ruší Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia.