Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Rokovanie a podpora zástupcov ministerstva pre platformu #Stálemámechuť

Informácie o nových aktivitách spoločnej platformy na pomoc pre gastro zariadenia.

Spúšťa sa Covid automat

V akom režime budú fungovať od pondelka 8. februára ubytovacie či stravovacie služby:

Prvá pomoc ++ od februára navýšená

Príspevok je zvýšený na 100% CCP – naplnili sa naše návrhy

Návrhy na úpravy k existujúcim schémam pomoci

Navrhujeme aj ďalšie riešenia ako zlepšiť a zefektívniť pomoc hotelom a reštauráciam a zmierniť negatívne dopady pandémie COVID-19.

Vyplácanie žiadostí zo schémy pre CR

Komunikujeme s ministerstvom dopravy o vašich sťažnostiach na pomalé vyplácanie žiadostí a nedostatok informácií o tom, či sú žiadosti správne vyplnené a obsahovo v poriadku.

Stanovisko k odkladu platieb sociálneho poistenia za mesiac január

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou SR schválený návrh na odklad platieb sociálneho poistenia pre SZČO a zamestnávateľa za dostatočné riešenie, ktoré má zmierniť negatívne dopady spôsobené pandémiou COVID-19.