Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Novinky Garantovaných dodávateľov - Máj 2019

Novinky Garantovaných dodávateľov AHRS pre členov pre mesiac máj 2019.

Nový člen AHRS: Rekreačný areál Predná hora

Predstavujeme nového člena AHRS: Rekreačný areál Predná hora

Štát musí venovať pozornosť cestovnému ruchu

Rozhovor v HN televízii s generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska na aktuálny vývoj návštevnosti, očakávaniach z aplikovania príspevku na rekreáciu, či zníženej sadzby DPH ale aj o iných témach, ktoré aktuálne riešime.

Pripravovaná zonácia TANAPu

Prípravovaná zonácia Tatranského národného parku upraví pravidlá činnosti v jednotlivých pásmach a zadefinuje funkčné či ochranné zóny na obdobie ďalších 30 rokov.

Nominovanie členov maturitnej komisie

Každoročne ukončujú svoje odborné vzdelávanie maturitou, alebo záverečnou skúškou vaši budúci zamestnanci. Aj tento rok máte možnosť nominovať členov maturitnej komisie, alebo komisie pre záverečné skúšky na strednej odbornej škole, v okolí vašej prevádzky.

Oznamovanie kategórie práce 2 - nová povinnosť

Dávame vám do pozornosti novú povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.