Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Monitoring mediálnych výstupov

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS v období od 5. 5. do 18. 5. 2020.

Návrhy na úpravu režimov pre stravovanie

Hlavnému hygienikovi SR sme v otvorenom liste pripravili niekoľko návrhov režimov pre stravovacie zaridenia.

Ponuky pre REŠTART v HORECA

Aktualizovaná ponuka ochranných pomôcok a dezinfekcie od našich garantovaných dodávateľov. Všetko, čo potrebujete pre ochranu zdravia vašich hostí a zamestnancov a REŠTART vašej prevádzky.

Návrhy riešenia na reštart CR

Zväz cestovného ruchu SR ponúka vláde konkrétne opatrenia. Odvetvie cestovného ruchu potrebuje poznať plán a nástroje na svoj reštart.

GASTRO PREVÁDZKY A HOTELY POTREBUJÚ JASNÚ PERSPEKTÍVU

Stanovisko zástupcov podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore.

Monitoring mediálnych výstupov AHRS

Oboznámte sa s mediálnymi aktivitami AHRS od 29.4. do 4.5. 2020.