Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

MF SR spúšťa zvýhodnené úvery pre podnikateľov

Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Otváranie prevádzok z I. fázy je skutočnosťou

S účinnosťou od 22.apríla 2020, od 6:00 vstupuje do platností nové režimové opatrenia, ktorým sa umožňuje otvorenie viacerých maloobchodných prevádzok ale aj prevádzok poskytujúcich služby.

Obedy pre seniorov od reštaurácií nie sú ekonomickým opatrením

Návrh na poskytovanie obedov dôchodcom v reštauračných zariadeniach chápe Zväz cestovného ruchu SR, ktorého je AHRS členom, ako sociálne, nie ekonomické oparenie. 

Ponuka ochranných pomôcok a dezinfekcie

Prinášame vám ponuku ochranných pomôcok a dezinfekcie od našich garantovaných dodávateľov.

Úvodné stretnutie s ministrom dopravy k aktuálnej situácii

Minister Doležal ocenil koordináciu AHRS pri zabezpečovaní karanténneho ubytovania.

Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS

Prečítajte si súhrn spoločných mediálnych aktivít ZCR SR a AHRS v období od 14. 4. do 20. 4. 2020.