Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Usmernenie FS k príspevku na rekreáciu

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia
do daňových výdavkov (nákladov) v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. 

Nový člen AHRS: Aphrodite Palace

Predstavujeme nového člena AHRS: Aphrodite Palace

Nový člen AHRS: Kongresové centrum SAV Academia

Predstavujeme nového člena AHRS: Kongresové centrum SAV Academia

Nový člen AHRS: Hotel Lineas***

Predstavujeme nového člena AHRS: Hotel Lineas***

WellTo - všetko o projekte

Projekt je realizovaný prostredníctvom programu Erasmus +, v oblasti KA3 – Support for Policy Reform

Novinky Garantovaných dodávateľov - Marec 2019

Novinky Garantovaných dodávateľov AHRS pre členov pre mesiac marec 2019