Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Online Roadshow AHRS

Vylepšujeme komunikáciu a distribúciu informácií medzi členov AHRS, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Zmeny a problémy pri schvaľovaní žiadosti zo schémy pre CR

Poukazujeme na problémy s vybavovaním žiadostí a hľadáme riešenia.

Lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu neplynú

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, ktorým v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 neplynú lehoty do 28.02.2021.

Zmeny v Zákonníku práce

Novela zákonníka podrobnejšie opisuje prácu z domu- homeoffice, zmeny týkajúce sa gastrolístkov, ale aj ďalšie úpravy.

Zákon o detských ihriskách a kategorizácia UZ zrušené

V piatok 5. februára bol v NR SR schválený zákon, ktorý ruší viacero administratívnych povinností pre detské ihriská. Zároveň sa ruší Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia.

Rokovanie a podpora zástupcov ministerstva pre platformu #Stálemámechuť

Informácie o nových aktivitách spoločnej platformy na pomoc pre gastro zariadenia.