Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zákon o detských ihriskách a kategorizácia UZ zrušené

V piatok 5. februára bol v NR SR schválený zákon, ktorý ruší viacero administratívnych povinností pre detské ihriská. Zároveň sa ruší Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia.

Rokovanie a podpora zástupcov ministerstva pre platformu #Stálemámechuť

Informácie o nových aktivitách spoločnej platformy na pomoc pre gastro zariadenia.

Spúšťa sa Covid automat

V akom režime budú fungovať od pondelka 8. februára ubytovacie či stravovacie služby:

Prvá pomoc ++ od februára navýšená

Príspevok je zvýšený na 100% CCP – naplnili sa naše návrhy

Návrhy na úpravy k existujúcim schémam pomoci

Navrhujeme aj ďalšie riešenia ako zlepšiť a zefektívniť pomoc hotelom a reštauráciam a zmierniť negatívne dopady pandémie COVID-19.

Vyplácanie žiadostí zo schémy pre CR

Komunikujeme s ministerstvom dopravy o vašich sťažnostiach na pomalé vyplácanie žiadostí a nedostatok informácií o tom, či sú žiadosti správne vyplnené a obsahovo v poriadku.