Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Šesť opatrení na záchranu sektora gastro služieb

Zástupcovia sektora gastro služieb, zastrešení v platforme #StáleMámechuť, urgujú pomoc zo strany štátu a navrhujú šesť opatrení, ako by mohla účinná štátna pomoc vyzerať.

Nové povinnosti pre ubytovacie služby a zákaz pre prevádzky verejného stravovania

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku platnú od 11. decembra 2020.

Informujeme poslancov o kritickej situácii a argumentujeme pred členmi Pandemickej komisie

Zástupcovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska informovali na rokovaní poslancov NR SR o kritickej situácií v gastro a hotelierstve. Pandemická komisia sa bude zaoberať našim návrhom semaforu.

Prehľad našich aktivít- november 2020

Presadzovali sme návrh semaforu pre CR a hľadali spôsob ako zabezpečiť otvorenie interiérov prevádzok a spustenie ďalších služieb cestovného ruchu. Notárskou úschovou sme vysporiadali povinnosti voči organizáciam kolektívnej správy.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách-november

Pripravili sme prehľad mediálnych aktivít Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska za november 2020.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách-október

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS za október 2020.