Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Semafor pre cestovný ruch

Pripravili sme návrh, ako by mali vyzerať jasné a zreteľné pravidlá či reštrikcie, ktoré budú jasné pre hostí aj pre poskytovateľov služieb.

Toursim Recovery Tracker

Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO má nový nástroj na zbieranie informácií: Toursim Recovery Tracker

Povinnosti nad rámec opatrení ÚVZ SR

Prinášame Vám prehľad opatrení Regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre červené okresy na Slovensku.

ZMENA: Jesenné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2020

Vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZ SR týkajúce sa organizácie hromadných podujatí meníme termín konferencie.

Nerušme cestovný ruch

Petícia za podporu odvetvia cestovného ruchu najviac postihnutého opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

Ďakujeme za vašu podporu na zhromaždení

Vážení členovia, ďakujeme vám všetkým, ktorí ste dnes napoludnie prišli podporiť náš spoločný sprievod. Žiaľ, opatrenia v Bratislave nám nedovolili mať viac ako 100 účastníkov, ale po celý čas nás sprevádzali aj sympatizanti z cestovných kancelárií, organizácií cestovného ruchu, či sprievodcovia.