Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ubytovacie zariadenia pre karanténne ubytovanie

Máte záujem o karanténne ubytovanie?

Predstavíme Semafor pre CR

Navrhujeme a obhajujeme potrebu prijatia jasných informácií a pravidiel, ktoré by zabezpečili fungovanie služieb cestovného ruchu.

Prieskum dopadov prvej a druhej vlny koronakrízy na ubytovacie a stravovacie zariadenia

Prieskum realizuje Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica medzi členmi asociácie a ďalšími poskytovateľmi ubytovacích a stravovacích služieb.

Otvorený list a žiadosť o stretnutie premiérovi

GASTRO podnikatelia posielajú otvorený list premiérovi.

Informácie k uplatňovaniu Uznesenia vlády SR

Všetky zákazy a výnimky, ktoré budú platiť budúci týždeň sú obsiahnuté v uznesení vlády SR.

DOBROVOĽNÁ PONUKA karanténneho ubytovania

Na základe dohody s MDV SR, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska  zabezpečujeme zber informácií o ubytovacích zariadeniach, ktoré sa rozhodli na  DOBROVOĽNEJ BÁZE ponúknuť svoje ubytovacie kapacity pre karanténne účely.