Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ročenka elektromobility 2019

PC REVUE v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vydali publikáciu Ročenka elektromobility 2019

Novinky Garantovaných dodávateľov - Január 2019

Novinky Garantovaných dodávateľov AHRS pre členov pre mesiac január 2019

Leaders in HORECA CEE & CIS 2019

Pozvánka na konferenciu, ktorá sa koná 25. - 26. februára 2019 v Budapešti, v Maďarsku.

Odborná prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2019

ponuka praxe v zahraničí od Švajčiarsko - slovenského združenia cestovného ruchu

Urovnanie s LITA, autorská spoločnosť za rok 2017

Urovnanie za obdobie roka 2017

Usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby DPH

Finančné riaditeľstvo SR 19.12.2018 vydalo usmernenie týkajúce sa uplatňovania zníženej sadzby DPH k službám spojených s ubytovaním.