Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Jesenné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2019

Jesenné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2019. Prihláste sa - registrácia je už otvorená.

Odporúčanie k používaniu vlastných obalov zákazníkov - Úrad verejného zdravotníctva

Z dôvodu zjednotenia postupu zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydal ÚVZ SR toto odporúčanie, ktoré sa týka používania obalov prinesených zákazníkmi.

Nová povinnosť pre reštaurácie - informovanie o krajine pôvodu mäsa

Od polovice decembra budú reštaurácie povinné informovať o krajine pôvodu mäsa.

Zníženie administratívnej záťaže a zmeny v zákone o potravinách pre ubytovacie a stravovacie zariadenia

Novelou zákona o potravinách došlo k zrušeniu vybraných posudkových činností, niektorých zákazov, či k spresneniu požiadaviek na plavčíkov.

Zrušenie plošného zákazu vstupu zvierat do reštaurácií

Od januára sa menia pravidlá pre vstup psov do reštaurácií. Podľa nových pravidiel bude na majiteľovi prevádzky, či vstup umožní alebo nie.

Nové požiadavky na overovanie online platieb v EÚ

Nové požiadavky na overovanie online platieb v EÚ sa uplatňujú od 14.9. 2019. Táto zmena vyplynula zo schválenej smernice EÚ Payment Services Directive – PSD2.