Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Režimové opatrenia pre ubytovacie a stravovacie prevádzky od 7.1.2022

Prehľad základných režimových opatrení, ktorými sú povinné sa riadiť ubytovacie zariadenia a prevádzky verejného stravovania od 7. januára 2022.

AKTUALIZOVANÉ - Manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov

S cieľom naplniť uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24. 11. 2021 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov.

UPOZORNENIE- Nový systém zálohovania jednorázových nápojových obalov je spustený

Od 1. januára 2022 je zavedený nový systém zálohovania nápojových obalov. Zálohujú sa plastové a plechovkové nápojové obaly. 

Výstupy z rokovania s predsedom vlády a prizvanými ministrami

Na stretnutí k riešeniu požiadaviek gastro prevádzok a odvetvia cestovného ruchu odzneli jasné stanoviská a prísľuby skorých riešení.

Spresnenie k režimovým opatreniam v ubytovacích zariadeniach

Požiadali sme Úrad verejného zdravotníctva SR o spresnenie k uplatňovaniu opatrení v ubytovacích zariadeniach.

Pomoc MH SR s nájmami je spustená

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo v piatok 17. decembra na svojich stránkach výzvu na predkladanie žiadosti.