Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Opatrenia v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a obmedzením pohybu osôb - účinné od 17.12.2021

S účinnosťou od 17. decembra 2021 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod.

Výzva premiérovi a vláde SR

Ani na opakované návrhy na zmiernenie negatívnych dopadov pre odvetvie cestovného ruchu a gastro prevádzky neprišla doteraz zo strany Vlády SR žiadna odpoveď.

Usmernenie k prerušeniu vyučovania v školách

Prinášame vám usmernenie k aktuálnym opatreniam v súvislosti s prerušením prezenčného vyučovania na školách.

List členom AHRS

Opatrenia, ktoré od dnešného dňa umožňujú otváranie lyžiarskych stredísk a od 25. decembra tohto roka dočasne aj prevádzku ubytovacích služieb, wellness a fitness prevádzok, sa môžu na prvý pohľad zdať ako neférové alebo nedostatočné.

Vyhlásenie k aktuálnym opatreniam

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane upozorňuje na kritickú situáciu v odvetví cestovného ruchu a predkladá návrhy na zmiernenie dopadov spôsobených prijatými opatreniami.

Schéma štátnej pomoci DE MINIMIS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes spustilo 4. výzvu v rámci schémy štátnej pomoci DE MINIMIS za obdobie od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.