Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

AKTUALIZOVANÉ - Manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov

S cieľom naplniť uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24. 11. 2021 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov.

UPOZORNENIE- Nový systém zálohovania jednorázových nápojových obalov je spustený

Od 1. januára 2022 je zavedený nový systém zálohovania nápojových obalov. Zálohujú sa plastové a plechovkové nápojové obaly. 

Výstupy z rokovania s predsedom vlády a prizvanými ministrami

Na stretnutí k riešeniu požiadaviek gastro prevádzok a odvetvia cestovného ruchu odzneli jasné stanoviská a prísľuby skorých riešení.

Spresnenie k režimovým opatreniam v ubytovacích zariadeniach

Požiadali sme Úrad verejného zdravotníctva SR o spresnenie k uplatňovaniu opatrení v ubytovacích zariadeniach.

Pomoc MH SR s nájmami je spustená

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo v piatok 17. decembra na svojich stránkach výzvu na predkladanie žiadosti.

Opatrenia v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a obmedzením pohybu osôb - účinné od 17.12.2021

S účinnosťou od 17. decembra 2021 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod.