Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Súťaž barmanov v Slovinsku - úspech Hotelovej Akadémie LM

Medzinárodná súťaž barmanov „13 G&T Competition“ 10.-12. apríl 2018, Bled, Slovinsko

Tím mladých ľudí z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnil 13. ročníka barmanskej súťaže G&T Competition v Blede v Slovinsku. Súťaž sa každoročne organizuje pod záštitou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT), ktorej je škola členom. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci študijného odboru hotelová akadémia - Lucia Tisoňová – tretiačka, ktorá získala 3. miesto za všetky disciplíny a 1. miesto za prezentáciu príbehu v anglickom jazyku a Erik Bĕhal – piatak. Odborné komisie hodnotili vedomosti v odbornom teste, imidž súťažiaceho, zladenie s vybranou hudbou, techniku miešania nápojov, chute nápoja, prezentáciu pripraveného príbehu o nápoji a úroveň anglického jazyka. Celkove sa zúčastnilo 30 súťažiacich z 10 európskych štátov. Prínosom je samozrejme vynikajúci výsledok našej žiačky, vzorná reprezentácia školy a Slovenska ako aj získanie odborných skúseností pedagógov a poznanie, že naša škola má porovnateľnú úroveň odborného vzdelávania žiakov s inými európskymi školami.

Mgr. Alexander Kubala, zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie

www.halm.sk

halm

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...