Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

FoodiePOS - gastro kasa ako žiadna iná

Novinky garantovaných dodávateľov pre február 2022 - ALTO

Najnovšia gastro kasy FoodiePOS® má nové, pokročilé funkcie. Všetky sú dostupné v stolovej aj mobilnej verzii kasy.

Možnosť rozdelenia stola na dva podstoly

Stáva sa, že v reštaurácii sedia pri jednom stole dve skupiny hostí, ktorí majú samostatné objednávky. Rozdelením stola na podstoly je možné s nimi samostatne pracovať.

Delenie stolov na hostí

Už pri zadávaní objednávky je možné priraďovať objednávané položky jednotlivým hosťom pri stole. Medzi hosťami sa dá jednoducho a intuitívne prepínať, čím má obsluha prehľad o objednávkach jednotlivých hostí. Vystavovanie účtov je potom veľmi rýchle a intuitívne. Je možné vystaviť účet hosťovi, ale aj celej skupine.

Chody jedál a poradie chodov

Nie vždy je pre kuchára zrejmé, či konkrétne jedlo má byť podávané ako predjedlo, alebo hlavný chod. Aby bola organizácia prípravy a vynášania jedla čo najefektívnejšia, je možné objednávané jedlá zoskupovať do chodov. Potom sa nemôže stať, žeby hosť dostal napr. hlavný chod pred polievkou.

Keď hostia dokončujú konzumáciu niektorého chodu, obsluha môže odoslať do kuchyne túto informáciu a kuchár operatívne pripraví ďalší chod. Jedlo tak zbytočne nečaká v kuchyni na vynesenie.

Fastfood menu - Kombinovanie položiek v dennom menu

Ak umožňujete v reštaurácii, aby si hostia vyberali rôzne kombinácie položiek v menu (napr. polievka, jedlo, príloha, dezert, nápoj), tak použijete režim „Fastfood menu“. Obsluha kasy jednoducho objedná „menu“ a jednoduchými klikmi doplní informáciu o konkrétnych položkách. Kuchár pripraví menu presne podľa zvolených položiek hosťa.

CookMAN® – dotykový terminál do kuchyne

Najnovší modul systému FoodMAN®. Posúva informovanosť kuchárov a interakciu medzi kuchyňou a rajónom na oveľa vyššiu kvalitatívnu úroveň. Na rozdiel od použitia iba bežnej objednávkovej tlačiarne, kuchár názorne vidí časový sled objednávok. Čašníci získavajú včas informáciu o dokončených jedlách. Ani jedno jedlo tak zbytočne nemešká na prípravu, ani na vynesenie hosťovi.

Viac informácií o dodávateľovi ALTO

Alto 2 2022 M

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...