Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Urovnanie s LITA, autorská spoločnosť za rok 2017

Urovnanie za obdobie roka 2017

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že dnešným dňom (21.12.2018) AHRS uzatvorila Dohodu o urovnaní s LITA, autorská spoločnosť za obdobie roka 2017.

Dohoda o urovnaní bola uzatvorená v mene tých členov, ktorí poverili AHRS k vysporiadaniu nárokov organizácií kolektívnej správy prostredníctvom Príkaznej zmluvy.
V tejto súvislosti Vám zároveň oznamujeme, že výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia týkajúca sa roka 2017, ktorú ste v uplynulých dňoch obdržali od právneho zástupcu LITA, autorská spoločnosť, je pre členov s uzatvorenou príkaznou zmluvou bezpredmetná.

Ďalšie podrobnejšie informácie k predmetnej Dohode Vám zašleme a poskytneme v novom roku 2019.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...