Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odborné vzdelávanie

Sme dobrým partnerom vo vzdelávaní

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska aktívne pôsobí nielen pri tvorbe legislatívnych podmienok pre odborné vzdelávanie, ale aj v oblasti celoživotného vzdelávania.

Duálne vzdelávanie

Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o zapojenie sa do duálneho vzdelávania, zabezpečíme prostredníctvom našich koordinátorov všetky dôležité informácie o benefitoch pre zamestnávateľov, ktoré plynú zo zapojenia sa do tohto systému. Poradíme a pomôžeme s prípravou podkladov, vyhľadávaním strednej odbornej školy, ale aj pri nábore študentov, vašich potenciálnych zamestnancov.

Štruktúra odborov a obsah vzdelávacích programov

V  spolupráci so zástupcami stredných odborných škôl, chystáme zmenu štruktúry učebných a študijných odborov, ktoré pripravujú študentov počas štúdia na stredných odborných školách a na výkon zamestnaní v cestovnom ruchu. V nadväznosti na túto zmenu štruktúry riešime aj návrhy na zmenu obsahov týchto študijných a učebných odborov. Chceme tým zabezpečiť zvýšenie nárokov na stredné odborné školy a kvalitu prípravy absolventov.

Bezplatné školenia pre vybrané profesie

AHRS v spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR pripravuje vzdelávacie programy a nadväzujúce bezplatné školenia pre tieto profesie:

  •           recepčná - recepčný
  •         chyžná
  •           wellness & spa manažérov
  •          HR kompetencie pre manažérov

Vzdelávacie programy pripravujú odborníci z branže a budú zohľadňovať všetky aktuálne požiadavky, ktoré sú potrebné pre výkon v daných profesiách. Určené sú predovšetkým pre zamestnancov, ktorí nemajú príslušnú kvalifikáciu, ale aj zamestnancom, ktorí chcú príslušnú kvalifikáciu získať, alebo doplniť dôležité informácie pre výkon svojho povolania.

Viac informácií nájdete o týchto projektoch na www.dualnysystem.sk

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...