Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zvýšenie kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania.

Hlavný hygienik SR v súvislosti s podozrením na spracúvanie mäsa z chorého hovädzieho dobytka v Poľsku dáva do pozornosti prevádzkam spoločného stravovania, aby pri nákupe mäsa kládli dôraz na pôvod mäsa. 

 Viac informácií nájdete tu.

Zoznam dodávateľov registrovaných v databáze dodávateľov mäsa nájdete na stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.